dimecres, 28 de setembre del 2011

CONCERT A MONTBRIÓ DEL CAMP

Dissabte dia 15 d'octubre de 2011 a les 19 hores.

Amb motiu de la inauguració de l'Exposició de Premsa Antiga que colecciona el company i cantaire, Joan Martinez i Esteve, la Coral oferirà un conert al local del Centre Cívic de Montbrió.

PROGRAMA

MESSA (missa brevis) ....................................Eugene Butler
Kyrie
Glòria
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

CANTIQUE DE JEAN RACINE ....................Gabriel Fauré
AVE VERUM ...................................................W. A. Mozart
NEREA IZANGO ZEN ...................................Antº Machado/Joan M. Serrat
EL DIA QUE ME QUIERAS ..........................Carlos Gardel/A. Lepera
WHAT A WONDERFUL WORLD ................Georges D. Weiss
CANON DE LA PAU .......................................Francis Terral
EL ROSSINYOL ..............................................A. Pérez Moya
LA SARADA DE LES MONGES ....................E. Morera/A. Guimerà

Piano Maria Mercè Vinya

Director Víctor Frigola

dimarts, 20 de setembre del 2011

INAUGURACIÓ CURS DE LES AULES 2011 - 2012

Dijous 6 d'octubre de 2011 a les 17 hores

Paranimf Universitat de Barcelona

La Coral interpretarà les següents peces musicals:

Con que la lavaré?..............   Juan Vásquez
Cantares.................................J. M. Serrat/A. Machado
Cànon de la Pau..................,   Francis Terral
El rossinyol...........................  A. Pérez Moya
Dansa de Catellrerçol..........  J. Serra/M. Oltra
El dia que me quieras............C. Gardel/A. Lepera
La sardana de les monges.....E Morera/A. Guimerà
El meu avi...............................J. Ortega Monasterio
Gaudeamus Igitur..................Himne Universitari

Director Víctor Frigola

INICI CURS 2011 - 2012

Hem començat els assaigs amb nou repertori i preparant el concert per la Inauguració del curs de les Aules.

M.R.

dilluns, 19 de setembre del 2011

Actuació

La Coral Sant Jeroni va atorgar a la Coral de les Aules aquesta placa.
Forma part de la nombrosa col·lecció de premis i plaques de reconeixement que acumula la nostra coral
i que estan exposades a les oficines de les AUGG